Mikroregion Loucko


Na přelomu roku 1999 a 2000 začal vznikat mikroregion, který je tvořen šesti samosprávnými obcemi, složenými ze šesnácti sídel. Tento útvar se rozkládá na cca 82 km2 a žije v něm cca 7 400 obyvatel. Jde o sdružení obcí v rámci spolupráce při obnově a rozvoji venkova. 

Jde o plán hospodaření obcí v jejich katastrálních správních územích tak, aby byly vytvořeny nové krajinné prvky, které by oživily území – zejména doplnění krajiny vhodnou vzrostlou zelení. Patří sem i další činnosti např. péče o památky, podpora turistiky, řešení soc. služeb a zdravotní péče, pozemkové úpravy, dopravní obslužnost, zřízení koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky, vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí (toky, odpady, ovzduší), spolupráce s Reg. rozvojovou agenturou Vysočina Jihlava.

 

 

Mapa mikroregionu Loucko

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Informace pro návštěvníky

30.03.2015 09:52
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se...

Webová prezentace byla spuštěna

30.03.2015 09:51
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou...